Osvoji udobne dekice za cijelu obitelj

Pravila nagradnog natječaja

 

 

Hespo nagrađuje ljetnim dekicama za cijelu obitelj!

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA Priređivač nagradnog natječaja je Hilding Anders d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), adresa: Kralja Zvonimira 38, Prelog, OIB: 98594743140. Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

Članak 2.

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA Ostvarivanje promidžbe brenda Hespo kao Organizatora nagradnog natječaja.

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA Nagradni natječaj traje od 23.06. 2021. do 27. 06. 2021. do 23:59 h. Objava dobitnika biti će 28.06.2021. do kraja dana.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja koji posjeduju Facebook profil. Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u natječaju. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju: · zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) · osobe koje su izravno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje pobjednika, · sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji, · sve osobe koje su već osvojile nagradu na nagradnim natječajima i nagradnim igrama koje je organizirao Organizator u posljednjih 6 mjeseci računajući od dana početka ovog nagradnog natječaja.

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU Za sudjelovanje u nagradnom natječaju treba odgovoriti na nagradno pitanje ili nagradni zadatak koje će biti postavljeni u komentaru ispod objave o nagradnom natječaju u razdoblju trajanja nagradnog natječaja. Stručni Žiri kojeg će oformiti Organizator će u sklopu natječaja odabrati jedan od odgovora te ga nagraditi. Dobitnik će biti objavljeni na Facebook stranici ispod objave o natječaju. Sudionik natječaja slanjem svojeg odgovora ili fotografije potvrđuje da predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeto s internetskih stranica ili drugih izvora. Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, i sl.) bit će odmah isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 6.

DISKVALIFIKACIJA Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja natječaja: 1. Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja 2. Ako Sudionik pošalje odgovor na koji nema pravo korištenja 3. Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka 4. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti 5. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju 6. Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata 7. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-7. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7.

FOND NAGRADA Fond nagrada uključuje 5 x Hespo dekica. (ovisno o broju članova obitelji)

Članak 8.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA U sklopu natječaja, od strane stručne komisije Hilding Anders d.o.o. bit će odabran 1 dobitnik koji je poslalo najkreativniju prijavu. Nagrađeni mogu biti samo Sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6. Imena Sudionika koji osvajaju nagradu, bit će objavljena na Facebook stranici ispod objave o natječaju.

Članak 9.

UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni putem Hespo Facebook stranice.

Članak 10.

NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi putem Facebooka s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon, e-mail) u roku od 24 sata od objave dobitnika. Poslani podaci će isključivo biti korišteni za potrebe preuzimanja nagrade te će biti pohranjeni u skladu s GDPR regulativom. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo? Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na nagradni natječaj odnosno tijekom nagradnog natječaja odnosno podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu: Vaše identifikacijske podatke Primjerice ime i prezime, prebivalište, broj osobne iskaznice/putovnice Vaše kontakt podatke Primjerice e-adresa te telefon Podatke o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnom natječaju 1.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke? Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnom natječaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnom natječaju; Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti; Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes. Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 24 sata od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati.

Članak 11.

PUBLICITET Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji ostave svoj komentar na Hespo Facebook stranici suglasni su da Organizator te odgovore trajno zadrži na službenoj Facebook stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji učitaju fotografije u komentare ispod objave na Hespo Facebook stranici su suglasni da Organizator te fotografije trajno zadrži na službenoj Facebook stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno. Prihvaćanjem ovih pravila, Sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama (uključujući email, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude tvrtki grupacije Hilding Anders. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s liste primatelja e-mail poruka, pismenim zahtjevom na e-mail: info@hespo.hr

Članak 12.

PRAVILA Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Hespo web stranici. Organizator zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena pravila biti objavljena na web stranici.

Članak 13.

NEPODIJELJENE NAGRADE U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 14.

ODGOVORNOSTI Organizator ne preuzima odgovornosti za: • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe; • (ne)funkcioniranje Interneta, i https://hespo.hr/ i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja; • ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja; • Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

U Prelogu, 23. lipnja 2021. Hilding Anders d.o.o.

 

Ovaj članak pripada seriji Sve o higijeni sna.