Izbornik
Visina podnice 9,5 cm
Broj letvica 43
Tripod GN elastična podloga

Ova podnica ima identčne karakteriste kao podnica Tripod S, no kao dodatnu karakteristku nudi mogućnost mehaničkog podešavanja uzglavlja i uznožja u nekoliko različith stupnjeva.