Izbornik
Visina podnice 5cm/6cm
Broj letvica 22
Sana Duo podnica za krevet

Elastčne letvice uležištene su u negibljivim plastčnim nosačima letvica. U lumbalnom području podnice nalazi se 5 užih duplih letvica sa folijom i sa regulatorima elastčnost za podešavanje. Na vanjskim stranicama okvira podnice nalaze se plastične završne kape.

Visina podnice Sana duo:

190/200x80 . 190/200x90 . 190/200x100 cm - visina 5 cm.

190/200x120 . 190/200x140 cm - visina 6 cm.