Izbornik
Visina podnice 9 cm
Broj letvica 22 + 6 redova plastičnih ploča
Modus GN elastična podloga

Modus GN podnica izrađena je kao i Modus S podnica te ima identične karakteristke. Osim toga se kao dodatna karakteristka nudi mogućnost mehaničkog podešavanja uzglavlja i uznožja u nekoliko različith stupnjeva.