Izbornik
Visina podnice 5 cm
Broj letvica 25
Elastična podloga Elemental

Elemental je gušća podnica, čije su elastčne letvice uležištene u negibljivim plastčnim bočnim nosačima. Na vanjskim stranicama okvira podnice nalaze se plastične završne kape.